Olika grafiska designelement

februari 23, 2018 Av av Ruth

Grafisk design, alltså själva utseendet på logotyper, affischer, annonsblad och andra objekt inom framför allt marknadsföring, består av många olika element som en grafisk designer måste lära sig och behärska. Man brukar dela in den grafiska designen i några grundläggande principer, som placeringen av text, balans, färg, rörelse, mönster, kontrast, proportionalitet, upprepning, närhet och ytegenskaper. Några av dessa kategorier är självförklarande, medan andra kanske egentligen inte känns så uppenbara. Här ska vi ta en närmare titt på dessa begrepp för att reda ut vad en grafisk designer egentligen har för resurser till sitt förfogande – hur många olika koncept kan man egentligen leka med i tvådimensionella tryck?

Disposition

En grafisk design består i de flesta fall av bild och text – och deras relation till varandra. En bild som används i en design kan vara av olika typer, kanske en logotyp eller en animerad bild, en bakgrundsstruktur eller något annan geometriskt element. Texten som grafikern får jobba med är ofta namn på företag eller korta, effektiva slogans. I vissa fall handlar det om längre förklarande texter, och då gäller det att ha öga för dispositionen. Designern måste jobba med bilden eller loggan, färgmässigt och storleksmässigt. Där kan man använda olika färgskalor, gråskalor, monotoner eller duotoner. Man kan experimentera med kontraster, geometri, handritad teknik, foton, struktur, mönster, upprepningar. En bild behöver inte ens vara en bild, utan enbart ett grafiskt element av någon sort och det är här designern kan ha helt fria händer och experimentera utanför boxen. Med texten är möjligheterna nästan, om än inte riktigt, lika många. Texten, företagets namn, eller innehållet är ofta skrivet av en annan person och ska bara integreras med den grafiska designen utan att ändras. Efter dessa förutsättningar kan den grafiska designern välja typsnitt, storlek, brutna eller hela bokstäver, färger och andra möjliga varianter helt efter egen smak. Det finns alltså möjligheter att sätta sin egna prägel på grafiken även om både text och tema kan vara satt av någon annan. När text och bild har designats ska dessa två harmonisera och placeras tillsammans så att loggan, affischen eller annonsen blir både tydlig och estetisk.

Upplevelse

Förutom de två grundläggande elementen i en design, alltså arbetet med själva texten och den dominerande bilden, kan sådant som närhet, balans och rörelse kännas som lite mer abstrakta koncept att jobba med. Allt detta är dock integrerat i själva spelet mellan text och bild, och är viktiga komponenter i den kreativa processen där designern får möjlighet att utforska alla olika element av de två dimensioner man har att arbeta med. Balans och tyngdpunkt är viktigt i detta samspel, där grafiken kan flytta betraktarens uppmärksamhet mellan olika delar i designen. Närhet och rörelse är en del av denna balans, där man kan ”flytta fram” en del av texten så att de ligger ovanpå en detalj eller en struktur. Man kan också, genom geometriska former, eller genom typsnitt och placering skapa en rörelse som automatiskt attraherar blicken hos betraktaren, och leder den vidare till en annan information eller del av designen. På så vis kan det grafiska konceptet kännas som ett levande och föränderligt element.