Människa-datorinteraktion

februari 7, 2018 Av av Ruth

Historien om hur datorer och digitala produkter blev en sådan stor del av vår verklighet är inte speciellt lång men oerhört bred. Människa-datorinteraktion, eller MDI, som man brukar förkorta det, aktualiserades under 80-talet då människor i allt större skala började äga och använda persondatorer som Apples MacIntosh och Commodore 64. Strax därefter lanserades operativsystemet Windows som förenklade och utvecklade användbarheten av PC, och sedan dess har utvecklingen gått i rasande fart. Redan under dessa första tidiga år började forskare i framför allt USA intressera sig för den inverkan som datorer har på människor, och hur de två formerna kan lyckas eller misslyckas med att kommunicera med varandra. MDI, eller på engelska HCI, Human Computer Interaction, populariserades i boken The Psychology of Human Computer Interaction som forskarna Stuart K. Card, Allen Newell och Thomas P. Moran skrev 1983. I boken beskriver man kommunikationen mellan människor och datorer som en flervägskommunikation, vilket alltså skiljer datorer från andra vanliga verktyg och objekt som vi vanligtvis använder i vår vardag. En stol, en tekopp eller en cykel låter oss använda dem på ett och bara ett sätt, medan en dator i princip kan formas till exakt det som du planerar att använda den till. Med detta förändras också din uppfattning och kommunikation med datorn, vilket vi ska beskriva mer här nedan.

Förbättra användbarheten

Målet med MDI är att förbättra användbarheten av datorn för människan som interagerar med den. Det är framför allt människans behov som ställer krav på datorns flexibilitet och styrkor och utifrån dessa krav påverkar människan hur tekniska system bör konstrueras. Förbättringarna sker hela tiden genom användargränssnittet som inkluderar både mjukvara och hårdvara. I praktiken kan man syssla med allt från små smartphoneappar till stora mekaniska system som flygplan och kraftverk, men fältet har sitt ursprung och största fokus på upplevelsen av PC. Man analyserar användare, arbetsuppgifter och tekniska system, men även sammanhanget som interaktionen förekommer i, den sociala aspekten är ett viktigt perspektiv inom detta fält. Målet är att genom en rad metoder analysera behov och utveckla användarupplevelsen med fokus på den mänskliga upplevelsen.

En dator för alla behov

Datorer är spännande just för att de kan användas till så många olika saker, inom så många olika fält och de ser alla så olika ut. Du vet säkert med dig att det system du använder i jobbet inte ser ut som det du använder hemma, som i sin tur skiljer sig åt jämfört med det som du kanske använder för att söka boktitlar på biblioteket. Alla dessa olika gränssnitt är framtagna med användarupplevelsen i fokus, och för att du som behöver systemet ska ha en positiv upplevelse av det. Med personliga datorer blir denna utmaning ännu större, eftersom så många olika typer av användare konsumerar samma typ av produkt. Tänk till exempel på hur många som använder operativsystemet Windows, eller på alla som har Apple-datorer. Även om de använder dessa system till helt olika saker är målet med MDI att samtliga användare ska kunna få arbetet gjort på ett effektivt sätt, med gott resultat och en positiv slutupplevelse.