Interaktionsdesign för nybörjare

december 5, 2017 Av av Ruth

Har du svårt att få grepp om begreppet interaktionsdesign eller känner att detta verkar spännande och du vill veta mer? Här ska vi gå igenom de grundläggande koncepten inom interaktionsdesign och förklara vad man kan använda denna typ av design till, varför det är viktigt, samt varför du ska intressera dig för det! Här tycker vi att interaktionsdesign är jätteintressant och vi hoppas att du kommer att göra det också efter att lärt känna begreppet lite närmare.

Grunderna

Interaktionsdesign handlar om att utforma främst digitala produkter, system, tjänster och miljöer utifrån brukskvalitéer för den generella användaren. Denna typ av designtänk kan också vara nyttig vid utformningen av fysiska produkter, men framför allt applicerar man den på digitala system. Man fokuserar framför allt på design, interaktioner mellan människa och maskin samt mjukvaruutveckling. Fältet skiljer sig dock från mjukvarudesign i det att man ser till användarens upplevelse av produkten, och designar för mottagaren, inte för sändaren. En interaktionsdesigner ser det alltså som viktigare att mottagaren kan hantera och använda produkten än att företagen får sin vision genomförd. Ett koncept är också att man visualiserar hur saker kan vara, istället för att fokusera på hur saker faktiskt är. Detta göra att interaktionsdesign är just ett designämne och inte ett vetenskapligt eller ingenjörsämne. Det skiljer sig också från exempelvis grafisk design i det att man designar hela flödet, utformningen av själva systemet och inte bara en del av det.

Vad används interaktionsdesign till?

Det kanske mest uppenbara svaret på detta i dagens samhälle är gränssnitt och operativsystem i smartphones och surfplattor, där användaren måste ligga i fokus. Den personliga upplevelsen av hur enkelt det är att navigera eller hitta rätt i telefonen är viktig för att en kund ska fortsätta använda just det valda märket på produkten och inte gå över till någon av konkurrenterna. Interaktionsdesignerns uppgift är att skapa menyer, undermenyer, se till att en begäran leder till en händelse på ett sätt som är logiskt för användaren. Det handlar inte bara om att simplifiera utan om att hitta rätt logiska system för den användare som produkten riktar sig mot. Alla operativsystem för telefoner och datorer riktar sig inte mot samma typ av användare. Det är också vanligt att en interaktionsdesigner är med och omstrukturerar redan befintliga system och i vissa fall för att utveckla fysiska produkter.

Bli interaktionsdesigner

Som interaktionsdesigner blir du alltså en tolk eller översättare mellan två världar, människans och teknikens. Din roll i ett allt mer digitaliserat samhälle kan vara viktig, samtidigt som arbetsfältet är brett. Interaktionsdesign är besläktat med både industridesign, kognitionsvetenskap, systemvetenskap och arkitektur, för att nämna några fält. En bakgrund inom något av detta kan vara nyttig om du vill rikta in dig på interaktionsdesign. Du kan också gå en utbildning vid något av de många svenska teknologiska universiteten som erbjuder specialiserade inriktningar i ämnet. Efter att ha gått en grundkurs har du möjlighet att fördjupa dig i den delen av ämnet som du finner intressant, vilket kan vara den mer fysiska eller den mer digitala delen av arbetet.