Grundläggande webbdesign

december 29, 2017 Av av Ruth

Webbdesign är inget nytt fält på onlinemarknaden, och man har jobbat mer eller mindre professionellt med webbdesign sedan internet först lanserades  för flera decennier sedan. Redan då var webbdesign en viktig del av internets utformning och användarnas upplevelser av vissa tjänster, och idag är webbdesign kanske den mest grundläggande komponenten i just användarupplevelsen. Alla företag som väljer att lansera sig online, statliga tjänster, informativa nätverk, privatpersoner, alla sajter som finns online med andra ord, har spenderat tid, energi och pengar på att bygga en tilltalande design för sin sida. Hur vet man vad som är bra design och vad här hänt med branschen sedan den först växte fram under 90-talet?

En webbdesigners uppgift

En webbdesigner ger en webbplats den grundläggande grafiska designen, där både färger, typografi, bilder, ikoner, placering av fält, etc, är viktiga komponenter att arbeta med. Kort sagt gör designern allt som har med utseendet att göra, medan en content writer eller copywriter skriver det faktiska innehållet på sidan. Detta gör webbdesignerns uppgift varierande och idag krävs det att man inte bara har kunskap om grundläggande estetiska värderingar, men också att man kan koda och skriva hemsidor i HTML5, CSS3 och Javascript, samt kunna något av scriptspråken PHP, Python, Ruby eller liknande. I webbdesignens början ritade man hemsidorna i exempelvis Photoshop, men idag är processen både mer komplicerad men också mer kreativ och mångsidig. Målet är att göra sidan så attraktiv som möjligt, men också att kunna kommunicera sidans innehåll genom den design man väljer. Det ska alltså finnas ett samband mellan design och innehåll så att besökaren förstår vilken typ av sajt denne har hamnat på. Utöver detta ska sidan vara lätt att navigera och kunna förse besökaren med den upplevelse som den söker. Webbdesignern skapar det fysiska utseendet, medan det finns interaktionsdesigners, mjukvaruutvecklare och andra som skapar funktionerna för sidan.

Bra design?

Eftersom internet har vuxit till att bli så stort så snabbt har också konsten av webbdesign vuxit. Förut fanns det helt enkelt inte tillräckligt med verktyg för att skapa hemsidor just så som man själv ville ha dem, då bland annat färgskalor, typsnitt och grafiska detaljer bara kunde användas med viss begränsning. Ville man ha ett udda typsnitt, till exempel, var man tvungen att skapa sitt textfält som en bild och sedan klistra in hela bilden på sin hemsida, då endast några få typsnitt var anpassade för webben. Nu har man kommit längre, och det finns mängder med kreativa uttryck att ta sig an. Bland annat har också läran om färger och former tagit sig till onlinevärlden, och många företag spenderar mycket tid på att hitta exakt rätt logotyp som förmedlar deras affärsidé redan vid första anblicken. Där experimenterar webbdesignen mycket med färger och associationer vilket gör att man måste ta sig an psykologiska aspekter när man designar. Med andra ord har webbdesignerns uppgift vuxit från en rent teknisk yrkesroll till en mer filosofisk. Vad är då bra design? Detta är en fråga med komplexa svar. Bra design lyckas förmedla så mycket som möjligt genom så få element som möjligt. Då både typografi, layout, färgskala och objekt korresponderar kommer delarna tillsammans att ge en helhetsbild som både hjälper till att förmedla och förstärka innehållet på hemsidan. Samtidigt ska en bra design vara tydlig, användarvänlig och gärna nyskapande!