Grafisk design – en snabbkurs

januari 18, 2018 Av av Ruth

Grafisk design är ett brett fält inom designområdet där man jobbar med tvådimensionell design vilket är en snabbt växande yrkesbransch inom framför allt digitala medier. Den grafiska designen har sitt ursprung i analoga trycksaker men då branschen mer och mer gått över till digitala tekniker har också den grafiska designen blivit mer mångsidig och spännande. Idag sysslar en grafisk designer inte bara med att skapa uttryck med hjälp av typsnitt, logotyper och färger, utan även rörliga bilder och gifar kan användas inom grafisk design. Med andra ord är detta ett ständigt växande fält som framför allt handlar om att förmedla ett budskap. Medan interaktionsdesignern skapar innehållet och funktionalitet, så är det grafikerns uppgift att skapa en produkt som förmedlar och representerar innehållet, utan att behöva ta hjälp av långa förklarande passager. En åskådare ska kunna titta på typsnitt, färgskala och logotypdesign och få ett intryck av vad det är som säljs eller förmedlas av det företag som ligger bakom själva representationen.

Grundstenarna i grafisk design

Även om människor i nästan alla tider har sysslat med grafisk design är det främst på 1800-talet som man på allvar började använda tekniken för att förmedla och kommunicera budskap. Då började man använda förpackningar till vissa varor, sprida politiska budskap och information på tryckta papper, samt fotografera och senare även göra stumfilmer. Inom alla dessa sektorer är den grafiska designen bärande och här började man utforska sådant som typografi och färgpsykologi på allvar. Idag betraktar man grafisk design utifrån tio olika principer, vilka alla spelar roll för att slutresultatet ska bli optimalt. Dessa är placering av text, balans, färg, mönster, rörelse, kontrast, närhet, proportionalitet, upprepning samt ytegenskaper. Om du tittar på exempelvis ett informationsblad från kommunen, din dagstidning, en filmaffisch eller IKEA-katalogen märker du snabbt hur dessa olika element kan varieras in i oändligheten – och det är just detta som gör grafisk design till ett så spännande och utmanande fält att jobba i.

Vad gör en grafisk designer?

En grafisk formgivare kan jobba inom flera olika fält, som traditionella trycksaker likt böcker, tidningar, affischer, broschyrer etcetera, medan många helt eller till största delen sysslar med digitala medier som design av webbsidor och logotyper. Förpackningar och etiketter är ett annat område och film och TV ytterligare ett, där man framför allt designar vinjetter eller för- och eftertexter. Det senaste decenniet har också inneburit att fler företag använder grafiska formgivare för att arbeta fram en så kallad grafisk profil, det vill säga, ett helt grafiskt koncept som åskådaren automatiskt ska kunna associera med företaget eller produkterna från dem utan att man ska behöva skriva ut namnet. Det handlar inte bara om att hitta en passande logga, utan kanske, som i fallet med Adidas, att man automatiskt associerar de tre strecken med varumärket, eller en färgkombination som drar tankarna till varumärket i fråga. I flera fall kan ett företags grafiska profil vara mer användbart i kommunikationen än vad själva namnet är, och en lyckad design kan förmedla både företagets koncept, varans fördelar, pålitlighet och god smak på en och samma gång! Därför kräver bra grafisk design kunskap inom en mängd olika designfält.