HTML är ett programmeringsspråk som skapar struktur i projektet. Varje webbsida har en given arrangemang. Det kan enkelt förklaras i när man tittar på vilken som helst sida. Det finns många olika knappar, bilder och optioner. Det är HTML i samband med några andra programmeringsverktyg som gör att dessa element[…]

Lär dig HTML för dina hemsidor