HTML är en akronym för HyperText Markup Language. HTML är ett märkspråk för hypertext som styr innehåll och utseende på webbsidor. Med märkspråk menas att man använder textkoder (element och taggar) i ett dokument, som sedan avgör hur innehåll som till exempel bilder, text och länkar presenteras på webbsidor. För[…]

Om programmeringsspråket HTML