I takt med att sociala medier växer för varje dag som går så har det också blivit allt vanligare att folk har valt att ta vägen att bli influencer men vad är det egentligen som en influncer arbetar med? Kort kan man beskriva att jobbet går ut på att uppdatera[…]

Om influenceryrket