Grafisk design är ett brett fält inom designområdet där man jobbar med tvådimensionell design vilket är en snabbt växande yrkesbransch inom framför allt digitala medier. Den grafiska designen har sitt ursprung i analoga trycksaker men då branschen mer och mer gått över till digitala tekniker har också den grafiska designen[…]

Grafisk design – en snabbkurs